Onze tarieven

Sinds juli 2022 zijn wij beiden gedeconventioneerd.

De tariefovereenkomst is opgesteld vanuit het RIZIV en heeft geen steun gekregen vanuit AXXON, de beroepsvereniging van de kinesitherapeuten. Wij kunnen niet akkoord gaan met de opgelegde conventie.

Waarom doen we dit?

  • We zetten in op permanente bijscholing, investeringen in de praktijk en doorgedreven specialisaties. In de conventie wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de specialisaties ondanks dat deze extra opleidingen vragen.
  • Reeds 10 jaar vond er geen indexering plaats van de lonen die opgelegd werden aan de kinesitherapeuten. De conventie die dit jaar werd opgelegd, bedroeg 0,79% extra tov vorig jaar, terwijl de inflatie eind 2022 ongeveer 10 % is.
  • De conventie past regressieve verloning toe naar gelang de hoeveelste behandeling: de 10e behandeling is minder vergoed dan de behandelingen ervoor, ondanks dat de inzet dezelfde blijft om goede zorg te verlenen.

 

Wat betekent dit?

  • Voor vele kinesitherapeuten zijn de opgelegde tarieven ontoereikend om kwalitatieve kine te voorzien, binnen een kwalitatieve setting. De kosten van de praktijk kunnen er niet langer mee gedekt worden.
  • Kinesitherapeuten die kiezen om niet tot de overeenkomst toe te treden, mogen hogere bedragen vragen voor hun behandeling.
    De terugbetaling van het ziekenfonds gaat echter niet mee omhoog, integendeel, er geldt een vermindering van 25% in terugbetaling als de kinesitherapeut niet is toegetreden. Dit is opnieuw iets waar wij niet mee akkoord gaan, maar waar we helaas zelf niets aan kunnen veranderen.


Uitzondering
:

De tarieven voor iedereen met een verhoogde tegemoetkoming blijven op het niveau van de geldende conventie, ongeacht de keuze van hun therapeut.
Zij blijven ook genieten van een verhoogde terugbetaling. Gelieve ons te melden of u hiervoor in aanmerking komt (XX1/XX1 op klever ziekenfonds).

Onze tarieven

Kabinet: 35 euro
Huisbezoek: 38 euro